Kovács Pál Művelődési Központ, Tiszafüred

Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
Település: Tiszafüred
Működésének jogi formája: önkormányzati költségvetési szerv

Székhely adatok: 5350 Tiszafüred Örvényi út 6.

A vezető neve: Zám Lajosné
A vezető e-mail címe:

A kapcsolattartó neve:
A kapcsolattartó e-mail címe:

A szervet elérhetősége a facebook-on: https://hu-hu.facebook.com/Kov%C3%A1cs-P%C3%A1l-M%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si-K%C3%B6zpont-Tiszaf%C3%BCred-184724498351233

Telephely/ek:

5350 Tiszafüred Örvényi út 6.

A Kovács Pál Művelődési Központ küldetése hazánk Magyarország és szűkebb környezete kulturális értékeinek, hagyományainak megismerése, megélése, átörökítése és új értékek életre hívása a helyi közösségek aktív bevonásával. Feladatának tekinti a közösségépítést, melynek részeként az egyént és közösséget, különböző életszakaszaiban és korosztályonként az intézmény kulturális programkínálatával igyekszik elérni. Számos nagyvárosi rendezvény, fesztivál, családi nap, szakmai program szervezője és koordinátora. Közösségi akciója a Verspatika Világhálón innen és túl a Nemzeti Művelődési Intézet projektjén a Jógyakorlat filmek között Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2. helyezést ért el.