Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ

Megye: Békés
Település: Mezőberény
Működésének jogi formája: önkormányzati költségvetési szerv

Székhely adatok: 5650 Mezőberény Fő út 6.

A vezető neve: Túri Andrea
A vezető e-mail címe:

A kapcsolattartó neve: Túri Andrea
A kapcsolattartó e-mail címe:

Az szervezet honlapjának elérhetősége: http://opskk.mezobereny.hu/
A szervet elérhetősége a facebook-on: https://www.facebook.com/opskmm

Telephely/ek:
művelődési központ
5650 Mezőberény Fő út 6.

muzeális gyűjtemény
5650 Mezőberény Fő út 1-3.

Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ többfunkciós, közös irányítású (komplex, összetett feladatrendszerű) kulturális intézmény. Az OPSKMM munkatársai öt épületben végzik feladataikat. Az intézményegységek a szakmai sajátosságok maximális figyelembe vétele mellett, a tárgyi, személyi feltételek legjobb kihasználására törekedve, a tevékenységeket összehangolva végzik munkájukat az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint, az intézményi stratégia, az éves munkaterv és rendezvényterv alapján. Az intézmény 2019. januárjában másodszorra nyerte el a Minősített Közművelődési Intézmény Cím-et. Az OPSKMM 2015-től önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, pénzügyi, gazdasági feladatait a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv látja el. Az OPSKMM munkatársai a városi ünnepségek, társadalmi, kulturális események fő szervezői; eredményes partnerséget ápolnak a város civil szervezeteivel, intézményeivel, nemzetiségi önkormányzataival. Az intézmény tevékenységei közé tartozik a helyi újság, a Mezőberényi Hírmondó szerkesztése és könyvkiadás is. A szakemberek nagy gondot fordítanak a kisközösségek, az amatőr művészeti csoportok folyamatos működtetésére, színvonalas, minőségi tevékenység feltételeinek biztosítására, hagyományok ápolására, a helyi, művészeti értékek bemutatására, új kezdeményezések megvalósítására (opskk.mezobereny.hu).