Pápai Platán Városmarketing És Turisztikai Nonprofit Kft.

Megye: Veszprém
Település: Pápa
Működésének jogi formája: non profit vállalkozás

Székhely adatok: 8500 Pápa Fő tér 1.

A vezető neve: Boros Katalin
A vezető e-mail címe:

A kapcsolattartó neve: Cseh-Müller Orsolya
A kapcsolattartó e-mail címe:

A szervet elérhetősége a facebook-on: https://www.facebook.com/jmkpapa.hu

Telephely/ek:
Jókai Mór Művelődési Központ
8500 Pápa Erzsébet liget 1.

Pápa, a Veszprém megye észak-nyugati régiójában fekvő kisváros, épített és szellemi örökségben, művelődéstörténeti értékekben rendkívül gazdag, de katonahagyományokban is erős gyökerekkel rendelkező dunántúli település. Mindezeket alátámasztja az a 19. századból fennmaradt és a város számára mai is büszkén vállalható jelző, miszerint Pápa, a Dunántúl Athénje. Az intézmény ebben a hagyományokban bővelkedő és minden korban értékorientált kulturális közegben végzi szerteágazó közművelődési munkáját 1985 decemberétől. A Pápai járás 48 településén egyedülálló közművelődési intézményeként biztosítja a lakosság művelődési igényeihez a feltételeket, a kulturális értékek közvetítését, létrehozását, a helyi értékek megőrzését, átörökítését. Szakmai tevékenységünk rendkívül szerteágazó, felöleli a közművelődés egész területét, a színház- és zeneművészettől a képzőművészetig. Felnőtt-, ifjúsági-, gyermek- és babaszínházi bérletekkel, ifjúsági filharmóniai előadásokkal, kamarabemutatókkal segítjük a színház- és zeneművészet emberközeli befogadását a közönség számára. Kamarakiállításaink alkalmával lehetőséget biztosítunk hivatásos és amatőr alkotók bemutatkozására. Mindezeken túl változatos programokat kínálunk minden korosztály számára a szabadidő hasznos eltöltése és a kulturális kompetenciák fejlesztése céljából. Több évtizede szervezzük a város fesztiváljait, nagyrendezvényeit, ünnepeit, közösségépítő alkalmait. A fenntartó Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének határozata alapján az intézmény 2020. 12. 31-i hatállyal jogutód nélkül megszűnt. Az intézmény alaptevékenységei közül a közművelődési feladatokat 2021. 01. 01. napjától közfeladat-ellátási kötelezettséggel a Pápai Platán Nonprofit Kft. látja el, így a Jókai Mór Művelődési Központot 100 %-ban önkormányzati fenntartású nonprofit kft. működteti.