Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Megye: Hajdú-Bihar
Település: DERECSKE
Működésének jogi formája: önkormányzati költségvetési szerv

Székhely adatok: 4130 DERECSKE KÖZTÁRSASÁG ÚT 107

A vezető neve: Nádházi-Tálas Csilla
A vezető e-mail címe:

A kapcsolattartó neve: Makleit Zsolt
A kapcsolattartó e-mail címe:

Az szervezet honlapjának elérhetősége: https://www.dmvkk.derecske.hu/
A szervet elérhetősége a facebook-on: https://www.facebook.com/derecske.muvkozpont/

Telephely/ek:

4130 DERECSKE KÖZTÁRSASÁG ÚT 107

A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár szakmai alaptevékenysége:A Művelődési Központ alaptevékenysége: a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismerése, a helyi művelődési szokások gondozása.A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár a város és környéke kulturális és közösségi életének egyik legfontosabb színtere. Rendszeresek a felnőtt- és gyermekszínházi előadások, hangversenyek, alkotó- és képzőművészeti kiállítások, különféle táncos alkalmak: a táncháztól a bálig. Az intézmény szervezi a nemzeti- és városi ünnepeket, a városi nagyrendezvényeket. Otthont ad fesztiváloknak, találkozóknak. Konferenciákat, tanácskozásokat, szervez és fogad be úgy a partnerszervezeteknek mint a külső megrendelőknek a sport, a kultúra, a vállalkozások tekintetében egyaránt. Az intézmény egyik fő erőssége a tartós közösségek viszonylag nagy száma és aktív tevékenysége. A művészeti csoportok mindegyike (néptánc együttesek, zenekarok, színjátszó kör, alkotókörök, stb.) szervesen részt vesz a város kulturális életében, rendszeres szereplője a különféle művelődési alkalmaknak. A klubok és baráti körök igazi talajt jelentenek az ismeretterjesztés számára, hiszen az egészséges életmódra neveléstől a honismereten keresztül a speciális gazdasági tanfolyamokon át igen széles spektrumot fognak át.A Könyvtár alaptevékenysége: biztosítja az információhoz való szabad hozzáférést. Ennek érdekében a könyvtár gyűjteményét és szolgáltatásait hozzáférhetővé teszi, gyűjteményét a helyi igényeknek megfelelően alakítja, folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja. Tevékenységével hozzájárul az egyetemes, a nemzeti és a helyi kulturális értékek közvetítéséhez.